Ik ben verantwoordelijk voor de financiële administratie van Truston. Bij financiën zijn nooit open eindjes want het resultaat moet altijd op nul uitkomen. Linksom of rechtsom. Ik ben vooral geïnteresseerd in welke informatie mensen willen. Cijfers lijken saai, maar de creativiteit zit erin hoe je processen zo inregelt dat de juiste informatie eruit komt. Inzichtelijk en begrijpelijk voor anderen. Het beste advies dat ik daarbij ooit heb gekregen is: ‘keep it simple stupid’. Oftewel maak zaken niet complexer dan nodig en kijk of er behoefte is aan datgene wat jij bedenkt.

Soms moet je even reflecteren op je werk, een stapje achteruit doen. Zo kom je op de beste ideeën. Ik wil zaken graag slim en nuttig inrichten zodat ik mezelf bijna buiten spel zet. Met nadruk op bijna.

© Copyright - Truston 2018