Ik heb even een uitstapje gemaakt maar ik werk hier sinds 1998. Ik ondersteun het management en vind het nog steeds fijn om hier te werken. Het ‘kleine en bekende’ geeft me een warm gevoel. Korte lijnen, rechtstreekse communicatie. Wanneer ben je een goede directiesecretaresse? Als je je werk nagenoeg foutloos doet. Het is wel belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt door het management zodat je kunt anticiperen op gebeurtenissen. En je moet betrouwbaar en discreet zijn. Dat staat buiten kijf, dat is absoluut voorwaarde nummer één!

Zorgen voor de ander, dat doe ik met hart en ziel. Zorgen dat we het samen goed hebben

© Copyright - Truston 2018