De toekomst: Shared Service Center zijn voor Nederland

Truston na ruim 25 jaar nog vol ambitie

Truston bestaat al ruim 25 jaar. En zoals geldt voor veel IT-bedrijven, waren het dynamische, snelle jaren. Het bedrijf begon met een productfocus (ORCA), maar maakte gaandeweg de overstap naar beheer (OHI). Wat deed Truston tijdens de ‘internet bubble’? Vanwaar hun focus op de zorgverzekeraars? Directeuren Johan van Veldhuisen en Ton Leppers blikken terug, en kijken naar de toekomst: “Het beste moet nog komen”.

Hoe het allemaal begon:

“Voordat ik in 1997 bij Truston begon, had ik al veel IT-projecten bij zorgverzekeraars gedaan”, vertelt Johan van Veldhuisen. “Truston bestond toen 2 à 3 jaar, opgericht door oud-Oracle medewerkers. Ik ging de dienstverlenende kant doen, terwijl zij de productkant (ORCA) bleven doen. Het idee in die beginjaren was: we gaan via detachering onze capaciteit, kennis en kunde van Oracle technologie aan externe bedrijven leveren. De inkomsten stoppen we in de verdere ontwikkeling van het product (ORCA). Daarmee wilden we de wereld veroveren, want ja: dat was echt het heersende gevoel in de jaren ’90.”

De investeerders tuimelden over elkaar heen

Ton Leppers vertelt: “Ik werkte toen nog niet bij Truston, maar ik herinner me ook die tijd nog goed. In de IT-business tuimelden de investeerders bijna letterlijk over elkaar heen. Het was een tijd dat niemand eraan verdiende, maar iedereen wilde investeren. Je moest zoveel mogelijk zichtbaar zijn, exposure krijgen. Als je een goed idee had, was het al snel goed genoeg om miljoenen dollars aan investering binnen te halen.”

Van product naar diensten

In de aanloop naar de ‘internet bubble’ – rond het millennium – kwamen steeds meer partijen op de markt die vergelijkbare producten zoals ORCA ontwikkelden. Dus maakte Truston, samen met de raad van commissarissen, een belangrijke strategische keuze.  Truston ging definitief transformeren naar een dienstenorganisatie, en nam afscheid van de originele oprichters en de daarbij horende focus op ORCA.

Cruciale overname

Terugkijkend was 2006 opnieuw een cruciaal moment. Johan van Veldhuisen: “We waren echt aan het stoeien. We deden het goed qua detachering, maar we wilden meer de beheerkant op. Dat is echt een ander type dienstverlening, en die kwam binnen bereik toen we in 2006 een overname deden van een Nederlands bedrijf dat al op die beheerkant van Oracle technologie zat. Dat bracht ons nieuwe klanten: een aantal publieke omroepen zoals Avro, KRO, NCRV, Vara, diverse gemeenten zoals Barneveld, maar ook bijvoorbeeld een grote betonfabriek.”

De juiste kennis in huis

Door die overname kreeg Truston professionals in dienst met andere kennis. En konden ze zich beter focussen op de beheerkant. “Met beheer bedoel ik: wij als Truston garanderen dan de beschikbaarheid van bepaalde systemen. We ontzorgen onze klant door zijn ICT in de lucht te houden, en we onderhouden één of meer van zijn applicaties. ”

Opnieuw schakelen

In 2008 komt Ton Leppers de directie versterken. Samen met Johan pakt hij nieuwe, strategische ontwikkelingen op. Ton: ”Ik liep al wat jaartjes rond in de IT-business voor zorgverzekeraars. Wat je toen in Nederland zag, was een kentering in de detacheringsbranche voor IT’ers. Steeds meer bedrijven wilden hun IT-kennis zelf vergaren en in huis houden, of het volledig uitbesteden. Dat betekende dat de detacheringsmarkt flink ging krimpen.”

We hebben onszelf overbodig gemaakt

Truston heeft toen opnieuw de focus verscherpt: die lag al op beheer, maar vanaf toen zijn ze dit vooral gaan doen voor de Nederlandse zorgverzekeraars. Ton: “We hebben de verzekeraars vervolgens geholpen met het professionaliseren van hun eigen IT. Onder andere met opleidingen. Het gevolg is, dat er nu geen enkele professional van Truston meer gedetacheerd zit bij een zorgverzekeraar. We hebben onszelf overbodig gemaakt.” Tegelijkertijd ging Truston vanaf 2008 de beheerkant perfectioneren.

Ontstaan van het internationale OHI

Tweede ontwikkeling in 2008 was de transformatie van OpenZorg naar OHI: Oracle Health Insurance. OHI is een standaardapplicatie voor zorgverzekeraars en ondersteunt hun belangrijkste administratieve processen: van polisbeheer en financieel beheer tot de verwerking van declaraties en zorginkoop. Zorgverzekeraar Trias had eind jaren ‘90 OpenZorg zelf gebouwd. Oracle zette dit systeem vanaf 2008 internationaal in de markt als OHI. Truston werd al jaren door Oracle gevraagd om te helpen om OHI mee te ontwikkelen en te implementeren bij zorgverzekeraars.

OHI: goed voor 8 miljoen zorgpolissen

Johan licht toe: “Oracle software en databases zitten wereldwijd als het ware ‘verstopt’ onder alles wat we doen. In Nederland worden bijna 8 miljoen zorgverzekeringen geadministreerd in het OHI-systeem. Dat is bijna 50 procent van alle zorgverzekeringen in ons land. Met de komst van Ton Leppers in 2008 zijn we ons volledig gaan focussen op het leveren van OHI beheer en diensten voor zorgverzekeraars. Daarbij hoorden ook de implementaties van OHI bij nieuwe klanten, zoals Menzis en ONVZ. Vanaf 2008 heeft Truston als hoofdaannemer de implementaties bij alle nieuwe OHI-klanten uitgevoerd.

Kralen strategie

Ton: “Onze aanpak zorgde voor een flinke verandering van ons bedrijf. We hebben de ‘kralen strategie’ gevolgd: we zijn begonnen met 1 partij, 1 kraal dus. En stap voor stap hebben we de dienstverlening uitgebreid. Kralen toegevoegd. We doen qua beheer inmiddels alles, zowel technisch als functioneel, en werken met langdurige contracten. Negentig procent van onze diensten leveren we nu aan zorgverzekeraars. Ook onze professionals zijn veranderd. Ze hebben of bij Oracle gewerkt, of bij zorgverzekeraars, of we hebben ze intern opgeleid in keten- en procesdenken.”

Lef en vertrouwen

De gesprekspartners van Truston zijn altijd de directies van bedrijven. Ton: “Commitment, vernieuwing en vertrouwen zijn enorm belangrijk in alles wat we doen. In het geval van OHI beheer hebben we het over grote bedragen, en betreft het de kern dienstverlening van een zorgverzekeraar. Dan wil de klant de garantie hebben dat wij een betrouwbare partner zijn. En dat zijn we. We zitten namelijk met onze skin in the game.”

OHI-systeem inrichten voor de klant

In de loop der jaren is Truston ook steeds meer het OHI voor zorgverzekeraars gaan inrichten. Johan: “Daarvoor moet je hun bedrijfsprocessen kennen. Wij brengen dus variabelen aan in hetzelfde OHI-systeem, waardoor het voor de ene verzekeraar andere uitkomsten kan genereren dan voor de andere verzekeraar.”

Uitbreiding diensten

Daarnaast heeft onder andere de AVG geleid tot nieuwe diensten, zoals het anonimiseren van testdata. Bij het testen van een systeem mag niemand meer de personen achter een zorgpolis of declaratie kunnen herleiden. Truston heeft daarvoor een dienst ontwikkeld. Verder begeleidt Truston momenteel de implementatie van OHI bij zorgverzekeraar ENO.

Toekomstvisie

Ton: “Sinds een jaar zijn we bezig met het opbouwen van generieke dienstverlening: hetzelfde doen in het belang van meerdere klanten. Doel: kwaliteitsverhoging en kostenverlaging. En dat werkt. Het blijkt dat wij met OHI in staat zijn, ondanks de verschillen tussen de zorgverzekeraars, dit gezamenlijk en uniform in te richten en te beheren. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Truston hiermee een stukje bijdraagt aan het goedkoper maken van zorg voor de Nederlander. Omdat onze generieke dienstverlening leidt tot lagere (beheer)kosten voor de zorgverzekeraars.”

Shared Service Center voor Nederland

Ton: “Onze visie is om een Shared Service Center voor zorgverzekeraars te realiseren. Een soort witte fabriek, zonder logo of label, die blanco diensten levert die daarna door de klant gelabeld worden. Ik noem het een fabriek, omdat we aan de achterkant, de backoffice zitten. Dit kunnen en gaan we in gemeenschappelijkheid realiseren, over de zorgverzekeraars heen. De eerste stappen zijn nu gezet. Het kan nog beter en groter, maar we zijn verder dan ooit.”

© Copyright - Truston (an IG&H company) 2018 - 2024