Ik vind het fijn om onze medewerkers te begeleiden, te coachen en bij te dragen aan hun competentie-ontwikkeling. Bij TRUSTON werken we met zelfsturende teams en dat kan alleen slagen als er een open, transparante sfeer is. Een omgeving waarin mensen feedback durven geven en kunnen ontvangen. Het is mijn taak om medewerkers te faciliteren, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en zich hier prettig voelen. Volgens mij lukt dat aardig.

Welk advies mij altijd is bijgebleven? Bewaak je grenzen, wees authentiek en blijf jezelf.

© Copyright - Truston 2018